Sermons

Sermons from Ezra

Back to Sermon Archive

The Foolishness of Comparing the Present to the Past

Sep 15, 2019 Preacher: Eric Ickes Scripture: Ecclesiastes 7:10, Job 29:2–5, Ezra 3:10–13, Exodus 1:11–16, Exodus 2:23, Exodus 3:7–8